Iva Kolorenčová – KRAJINOU

Vernisáž výstavy prací Ivy Kolorenčové proběhla v rámci 48. koncertu  v kapli sv.  Jana Nepomuckého na Poušti nad Železným Brodem. Své pokračování má v prostorech národopisné expozice na Bělišti do 24. listopadu 2019.

Iva Kolorenčová (*1981) výtvarnice a designérka žijící a pracující v Ústí nad Labem.

Vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Poté graduovala v Ateliéru skla u Ilji Bílka na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem (2000-2006). Během studia absolvovala stáž na Kymenlaakso polytechnic ve finské Kouvole a Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Mezi roky 2008 a 2017 působila jako odborná asistentka v Ateliéru skla na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. V současné době je v doktorském programu Vizuální komunikace na FUD UJEP a pracuje v Regionálním muzeu v Teplicích.
Co se týče umělecké praxe, jejím častým vyjadřovacím prostředkem se stal skleněný materiál, zpracovává ho nejrůznějšími technikami a používá nejrozličnější formy. V rámci experimentu zkoumává a posouvá jeho hranice. Další polohu tvoří zájem o barevnost, která se specificky projevuje v jejích malbách.
Obě polohy představuje na Bělišti v Železném Brodě. Vystavené práce propojuje téma krajiny, její poetiku, mentální obraz.
“Nad Labem” je soubor skleněných obrazů vytvořený klasickou technikou malby na skle, vypalovacími barvami. Tématem je zachycení imprese polabské krajiny, která je umocněna předním a zadním plánem. Téma kaňonu Labe je zobrazeno i v malbách větších formátů. na kartonu.
Nejnovějším přírůstkem do kategorie experimentu se skleněným materiálem a barvou jsou dva pohledy z brodského návrší. Obrazy jsou vytvořeny vlastní technikou zpracování černého plochého skla, jejíž barevný potenciál doplňuje termochromní barva (systém), která má tu vlastnost, že při změně okolní teploty se zabarvuje a do skleněného monochromního obrazu vnáší barevnou dynamiku, odkazující k proměnlivosti přírodních procesů.

Sklářské symposium LSD 2019

 
Městské muzeum v Železném Brodě – sklářská expozice
 
Výsledná díla čtyř účastníků osmého ročníku sklářského symposia Letní sklářská dílna můžete vidět ve sklářské expozici městského muzea. Letošní ročník se odehrával v huti sklářské školy, kde tvořili Irena Czepcová, Marta Havlíčková a Tadeáš Podracký, a v dílnách firmy Detesk, kde realizoval své návrhy Jan Hásek.
 
Letní sklářská dílna 2019 se konala za finanční podpory Města Železného Brodu a železnobrodské firmy Detesk.
 

 

Nové přírůstky do sbírky skla

 

sklářská expozice
 
Výstava představuje výběr z téměř tří stovek předmětů, které za posledních pět let přibyly do sbírky skla Městského muzea. Mezi nimi jsou nejpočetněji zastoupena díla žáků sklářské školy, sériově produkované výrobky Železnobrodského skla, a také výsledky z proběhlých ročníků sklářského symposia Letní sklářská dílna. Symposiální práce jsme do výstavy záměrně nevybrali, protože již mnohokrát vystaveny byly a přednost dostaly předměty dosud neprezentované. Mimo výše zmíněných prací žáků sklářské školy (broušené a hutně tvarované sklo) a výrobků Železnobrodského skla, se jedná i o předměty výjimečné a ojedinělé, často se zajímavým původem. Kupříkladu reprezentativní váza, kterou u příležitosti výročí vzniku Československé republiky navrhl Ladislav Přenosil pro železnobrodskou firmu Františka Halamy. Dalším unikátním předmětem je podmalba na skle Zdeňka Juny vytvořená u příležitosti slavnostního otevření budovy železnobrodské sklářské školy v roce 1926. Na výstavě jsou zastoupeny i tradiční železnobrodské figurky, ovšem v netradičním pojetí podle návrhu turnovského malíře Dalibora Matouše. A nechybějí ani zástupci královské disciplíny zušlechťování skla – rytiny, na příkladech váz loužnické firmy Františka Toma a železnobrodského výrobce Rudolfa Hlouška.
 

ŽIVOT NA BĚLIŠTI. Hra pro celou rodinu!

Život na Bělišti je název nové interaktivní hry pro děti, rodiče i prarodiče, která hravou formou provede po národopisné expozici Městského muzea v Železném Brodě.
 

Na Bělišti na vás čeká Bróža, kluk narozený před sto lety, který bude vaším průvodcem po Bělišti a povypráví vám o své rodině a životě. Připravil si pro vás spoustu zábavných úkolů a šifer, s nimiž budete pátrat po starobylém nápisu. Přijďte se s ním seznámit, nudit se určitě nebudete!