Nové přírůstky do sbírky skla

 

sklářská expozice od 2. února 2019
 
Výstava představuje výběr z téměř tří stovek předmětů, které za posledních pět let přibyly do sbírky skla Městského muzea. Mezi nimi jsou nejpočetněji zastoupena díla žáků sklářské školy, sériově produkované výrobky Železnobrodského skla, a také výsledky z proběhlých ročníků sklářského symposia Letní sklářská dílna. Symposiální práce jsme do výstavy záměrně nevybrali, protože již mnohokrát vystaveny byly a přednost dostaly předměty dosud neprezentované. Mimo výše zmíněných prací žáků sklářské školy (broušené a hutně tvarované sklo) a výrobků Železnobrodského skla, se jedná i o předměty výjimečné a ojedinělé, často se zajímavým původem. Kupříkladu reprezentativní váza, kterou u příležitosti výročí vzniku Československé republiky navrhl Ladislav Přenosil pro železnobrodskou firmu Františka Halamy. Dalším unikátním předmětem je podmalba na skle Zdeňka Juny vytvořená u příležitosti slavnostního otevření budovy železnobrodské sklářské školy v roce 1926. Na výstavě jsou zastoupeny i tradiční železnobrodské figurky, ovšem v netradičním pojetí podle návrhu turnovského malíře Dalibora Matouše. A nechybějí ani zástupci královské disciplíny zušlechťování skla – rytiny, na příkladech váz loužnické firmy Františka Toma a železnobrodského výrobce Rudolfa Hlouška.
 

Ivana Kantůrková, kresby, malby, exlibris

 

Národopisná expozice Běliště, od 24. listopadu 2018

 

Ivana Kantůrková (1960–1984) vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze pod vedením akademického malíře prof. Františka Říhy a Akademii výtvarných umění v ateliéru grafických technik doc. Ladislava Čepeláka. Svou činnost soustřeďovala na studijní úkoly v oboru volné grafiky a ilustrace. Zúčastnila se úspěšně množství výstav a soutěží u nás i v zahraničí. Byla členkou Klubu Ex Libris a komorní grafiky. Se sběrateli v Evropě i v zámoří korespondovala ve třech světových jazycích. V Železném Brodě trávila svůj volný čas v domě rodičů své matky, kde měla i svůj ateliér. Během svého krátkého života dokázala vytvořit veliké množství maleb, kreseb, grafiky, ilustrací a exlibris.

Výstava je prodejní.

–––––––––––

 

 

Po stopách skřítka Střípka

 

Putování po sklářských muzeích, galeriích, výrobnách, firmách a dalších zajímavostech na Železnobrodsku probíhá od 2. ledna do 31. března. Sklářská expozice muzea je v tomto období mimořádně přístupná v otevírací dobu: pá–ne 9–12 13–16. Národopisná v obvyklou: so–ne 9–12 13–16.

 

Více informací a hrací kartu naleznete zde.
 
putování

Letní sklářská dílna 2018

 
Městské muzeum v Železném Brodě – sklářská expozice
 
V letošním roce proběhl již sedmý ročník sklářského symposia Letní sklářská dílna. V malířské a figurkářské dílně sklářské školy a poprvé v historii symposia také v dílně firmy Detesk tvořilo v srpnu a září pět vyzvaných umělců svá díla. Pozvání na symposium přijali Jitka Havlíčková, Kamila Parsí Žďárská, David Hanvald, David Mazanec a Tomáš Rýdl. Výsledky jejich práce můžete shlédnou ve sklářské expozici městského muzea.
 
Letní sklářská dílna 2018 se konala za finanční podpory Města Železného Brodu.

Vyšel katalog sbírky skla a bižuterie!

 

Městské muzeum vydalo reprezentativní katalog svých sbírek skla a bižuterie, který ilustruje historii sklářské výroby v Železném Brodě a blízkém okolí. Na stodvacetiosmi stranách se v šesti tematických kapitolách představují předměty charakteristické pro zdejší sklářskou výrobu – skleněné figurky, tavené plastiky, umělecké sklo i bižuterie. Fotografiím předchází text o historii sbírky skla a texty shrnující historii sklářské školy, uvádějící přehled meziválečných sklářských podnikatelů a Železnobrodského skla. Vůbec poprvé se tak dostává ke čtenářům ucelenější přehled o sklářské výrobě na Železnobrodsku.

Katalog si můžete za cenu 100Kč zakoupit v prodejně muzea na náměstí 3. května během otevíracích hodin muzea. Případně volejte na tel. 483 389 081.

 

ŽIVOT NA BĚLIŠTI. Hra pro celou rodinu!

Život na Bělišti je název nové interaktivní hry pro děti, rodiče i prarodiče, která hravou formou provede po národopisné expozici Městského muzea v Železném Brodě.
 

Na Bělišti na vás čeká Bróža, kluk narozený před sto lety, který bude vaším průvodcem po Bělišti a povypráví vám o své rodině a životě. Připravil si pro vás spoustu zábavných úkolů a šifer, s nimiž budete pátrat po starobylém nápisu. Přijďte se s ním seznámit, nudit se určitě nebudete!