Jan Maryška – tvůrce modelů železnobrodských domů

Jan Maryška se narodil v roce 1865 v Železném Brodě. Vyučil se ševcovskému řemeslu a dlouho jako švec také pracoval. Později se stal listonošem a roznášel poštu po železnobrodských chalupách. Při svém zaměstnání měl možnost důvěrně poznat rodné město, každý dům a zákoutí. Jeho roubená podoba včetně všech detailů se mu vryla hluboko do paměti. Když odešel na odpočinek, začal si plnit svůj sen, totiž postavit staré město v modelech. Práci se dřevem a zručnost si osvojil již dříve, když ve volných chvílích pomáhal staršímu bratrovi se stavbou betlémů. Za třicet let usilovné práce, až do svého úmrtí v roce 1955, vytvořil Jan Maryška vytvořil celkem osmnáct modelů měšťanských domů včetně staré radnice a kostela svatého Jana Nepomuckého na Poušti. Jeho vnuk Karel Maryška vzpomíná: „Největším jeho dílem je stará železnobrodská radnice. Pamatuji si, že na ní pracoval po celý rok.“
Jde o model staré roubené radnice čp.1, která stávala na Velkém náměstí v Železném Brodě. Postavena byla v roce 1670, zbořena 1890. Radnice byla patrová roubená budova, se zděným přístavkem, s podloubím vyneseným pěti dřevěnými sloupy a s roubenou pavlačí v patře. Nejpozoruhodnějším prvkem radnice byla dřevěná věž, která vyrůstala ze špičky střechy domu. Věž měla ochoz s hodinami a kulatou báň s větrnou korouhvičkou.
Další modely, které Jan Maryška vytvořil, jsou zmenšenými replikami měšťanských domů vytvořenými podle původní zástavby náměstí. „Na západě náměstí se nacházelo Grosmanovsko čp. 11, Radovsko čp. 3 a Hilgrovsko čp. 17, na severu pak hostinec U Slunce, Hádkovsko čp. 20, Šicovsko čp. 21, Matěchovsko čp. 36, Těšínsko čp. 35, Klemencovsko čp. 37 a Vítovsko čp. 38 a na východě Zemánkovsko čp. 150, šatlava čp. 151, Fišerovsko čp. 2, Šefrovsko čp. 18 a Hlubučkovsko čp. 19. K vidění jsou ještě modely znázorňující kostelík sv. Jana Nepomuckého Na Poušti, poustevnu čp. 9 na témže místě a Huškovsko nedaleko Běliště.“
 
Unikátní sbírku modelů Jan Maryška věnoval muzeu. Dnes ji mohou obdivovat návštěvníci národopisné expozice Městského muzea v Železném Brodě na Bělišti. Mohou tak shlédnout cennou ukázku původního železnobrodského náměstí.
 
Mgr. David Řeřicha