Jiřina Pastrnková – výstava

Městské muzeum v Železném Brodě – sklářská expozice
duben: čtvrtek, sobota – neděle 9 – 12 a 13 – 16 hodin

Výstavou uměleckého skla železnobrodské firmy Pastrnek připomínáme osobnost výtvarnice Jiřiny Pastrnkové, absolventky železnobrodské sklářské školy, od jejíhož úmrtí v září 1987 uplynulo v loňském roce 30 let.
Práce Jiřiny Pastrnkové i další díla z její firmy můžete vidět nejen na této výstavě, ale i ve stálé expozici muzea.