Píseň strašlivá a mnohé další – kramářské tisky ze Scheybalovy sbírky Muzea Českého ráje v Turnově

4. července – 1. října 2017
Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště

 
Výstava Píseň strašlivá vás seznámí s kramářskými tisky od A do Z. Dozvíte se, čím byly kramářské tisky a písničky pro naše předky, o čem informovaly, kdo je šířil a proč, jak žili písničkáři a najdete zde také množství ukázek z kramářských textů. Ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé, kramářská produkce je také zajímavým a informacemi nabitým materiálem pro dnešní badatele. Na výstavě se dozvíte proč. A kdo ví – třeba po zhlédnutí výstavy odhalíte v mnoha dodnes zpívaných písničkách jejich kramářský původ.