Zdeněk Juna sklo – obrazy – grafika

Městská galerie Vlastimila Rady, náměstí 3. května 1, Železný Brod
2. září – 1. října 2017

Podzimní sklářskou výstavu věnujeme osobnosti malíře a grafika Zdeňka Juny, jenž by v letošním roce oslavil 120. narozeniny. Zdeněk Juna spojil svůj tvůrčí život na dlouhých dvanáct let s Železným Brodem a železnobrodskou sklářskou školou. Byl jedním z „otců zakladatelů“ školy a svým výtvarným projevem, pedagogickým působením a rozvíjením zušlechťovacích technik ovlivnil na dlouhou dobu podobu železnobrodského skla. V Železném Brodě zanechal několik výtvarných děl, která můžeme ve veřejných budovách obdivovat do dnešních dnů. Výběr z jeho široké tvorby sklářské, ale i malířské a grafické bude až do 1. října vystaven v Městské galerii Vlastimila Rady.