Ludvík Dvořáček – Český ráj

 

květen: úterý – neděle 9 – 12 a 13 – 16 hodin
Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
 
Pobyt v Českém ráji inspiroval brněnského grafika a knižního ilustrátora Ludvíka Dvořáčka k vytvoření cyklu 10 grafických listů s motivy z Českého ráje. Zachytil na nich nejznámější dominanty i romantické partie našeho překrásného kraje
Malíř, grafik a ilustrátor Ludvík Dvořáček se narodil 18. srpna 1895 v Brně. Studoval na Vysokém učení technickém v Brně a na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Augusta Brömse a Maxe Švabinského. Za svůj dlouhý život vytvořil bezpočet grafických děl, ve kterých uplatnil nejrůznější grafické techniky (lept, mezzotintu, litografii, dřevořez, linoryt a další techniky). Kromě prezentovaného cyklu Český ráj vytvořil i další tematické soubory – Olomouc, Trenčín, Rujana a vytvořil i desítky dalších jednotlivých grafických listů. Mimo této tvorby ilustroval knihy a časopisy a upravoval i bibliofilské edice. Podnikl studijní cesty do Dalmácie, Německa a Švédska. Ludvík Dvořáček zemřel 2. července 1972