Sklo inspirované republikou

 
Městské muzeum v Železném Brodě – sklářská expozice
 
Nadšené budování nové republiky, hledání jejího nového osobitého výtvarného stylu, ale také blížící se ohrožení její existence v roce 1938, se odrazily i v tvorbě profesorů železnobrodské sklářské školy a místních sklářských firem. Exponáty ze sbírek muzea můžete vidět ve sklářské expozici.