Ivana Kantůrková, kresby, malby, exlibris

 

Národopisná expozice Běliště, od 24. listopadu 2018

 

Ivana Kantůrková (1960–1984) vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze pod vedením akademického malíře prof. Františka Říhy a Akademii výtvarných umění v ateliéru grafických technik doc. Ladislava Čepeláka. Svou činnost soustřeďovala na studijní úkoly v oboru volné grafiky a ilustrace. Zúčastnila se úspěšně množství výstav a soutěží u nás i v zahraničí. Byla členkou Klubu Ex Libris a komorní grafiky. Se sběrateli v Evropě i v zámoří korespondovala ve třech světových jazycích. V Železném Brodě trávila svůj volný čas v domě rodičů své matky, kde měla i svůj ateliér. Během svého krátkého života dokázala vytvořit veliké množství maleb, kreseb, grafiky, ilustrací a exlibris.

Výstava je prodejní.

–––––––––––