Výzva: listopad 1989

Výzva k pamětníkům.

Městské muzeum v Železném Brodě připravuje výstavu k 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Výstava bude mapovat především regionální dění. Rád bych touto cestou požádal pamětníky, zda nemají a nechtěli by nám zapůjčit letáky, fotografie či další předměty týkající se tohoto tématu. Můžete nás kontaktovat na telefonních číslech: 493 389 081, 777 797 852 nebo na rericha@zelbrod.cz. Děkuji. David Řeřicha