Vladimír Jandejsek – Podkrkonošské chalupy

Běliště, 1.–31. května 2019

 

Architekt a malíř Vladimír Jandejsek (*1923 v Praze) daroval někdejšímu Národopisnému muzeu horního Pojizeří soubor svých obrazů a kreseb inspirovaných lidovou architekturou. Na obrazech svým charakteristickým způsobem zachytil typickou podkrkonošskou architekturu i interiér domu s lidovými předměty. Část kreseb je svým charakterem dokumentární a zachycuje typologii ozdobných prvků lidového domu, část zachycuje charakteristické stavby citlivě zasazené do krajiny. Výběr z těchto obrazů a kreseb je vystaven v národopisné expozici na Bělišti.