Z muzejního depozitáře – únor

 

V letošním roce si připomínáme sto let od založení Sklářské školy v Železném Brodě. Městské muzeum, v této souvislosti, čtenáře seznámí se sbírkovými předměty spjatými s historií této, pro naše město, významné instituce.

 

Pro měsíc únor jsme pro pravidelnou rubriku vybrali fotografii, která souvisí s nadcházejícím výročím sklářské školy. Fotografie přibyla do sbírkového fondu docela nedávno a je svým způsobem unikátní. Je na ní totiž zachycena skupina osob, která pózuje před staveništěm sklářské školy, na němž panuje čilý stavební ruch. Záběrů, které zobrazují již hotovou budovu školy existuje bezpočet, ale existence snímku, který by zachycoval rozestavěnou budovu nám doposud nebyla známa. Fotografii pořídil železnobrodský fotoateliér Josefa Hilgera, jehož slepotiskové razítko je v pravém dolním rohu fotografie. Zajímavá je nejen samotná stavba, ale i skupina žen a mužů zachycená před staveništěm, z níž se nám podařilo identifikovat více než polovinu osob. Druhý muž zprava je Antonín Karč, ředitel turnovské šperkařské školy a prozatímní správce železnobrodské sklářské školy v letech 1920–22; vedle něj stojí Celestýn Louma ml., předseda Okresní správní komise; Josef Folkert, starosta města; Jaroslav Pipek (v klobouku), učitel sklářské školy; Viktoriin Šulc, architekt budovy školy a ministerský rada MŠANO; pak následují dvě neznámé ženy a muž za nimi; vedle žen je Jaroslav Hudský, ředitel Městské spořitelny, za ním neznámý muž a vedle tři profesoři sklářské školy – Bedřich Jelínek, Josef Daníček a pravděpodobně Josef Jirouš, tehdejší správce školy. Stavba školní budovy započala na jaře roku 1924 a veřejnosti k užívání byla slavnostně předána 23. května 1926. A tuto slavnostní událost si připomeneme příště.
 
PH