Z muzejního depozitáře

 

V letošním roce si připomínáme sto let od založení Sklářské školy v Železném Brodě. Městské muzeum, v této souvislosti, čtenáře seznámí se sbírkovými předměty spjatými s historií této, pro naše město, významné instituce.

V měsíci dubnu jsme vybrali plakát k Jubilejní výstavě čs. skla a bižuterie a Pojizerské krajinské a průmyslové výstavě, největšího podniku tohoto druhu, které město Železný Brod ve dvacátém století hostilo. Velkoformátový barevný plakát o rozměrech 126×94 cm tištěný technikou litografie, zobrazuje atributy sklářství a pojizerské krajiny. Vpravo je postava muže, který v jedné ruce drží sklářskou píšťalu, v druhé (zvednuté) skleněný podnos, z něhož přepadává šňůra perlí do skleněné vázy. Vlevo v dolní polovině je krajina – řeka Jizera a dominanty Českého ráje: Trosky, Suché skály, Kozákov, Frýdštejn, Panteon. Plakát je signovaný v obraze vlevo dole Zdeněk Juna. V pravém dolním rohu je značka tiskárny Unie Praha. Autor plakátu Zdeněk Juna (1897 – 1975) byl malíř a grafik a jeden z prvních pedagogů sklářské školy v Železném Brodě, kde v letech 1925 – 1938 působil jako vedoucí oddělení malby na sklo. Jubilejní výstava československého skla a bižuterie a Pojizerská krajinská výstava se konala od počátku června do poloviny srpna 1930 v Železném Brodě. Architektonické a výtvarné řešení výstavy bylo z velké části dílem architekta a ředitele sklářské školy Aloise Meteláka. Sklářská část výstavy se odehrávala převážně v budově školy a v pavilonu, který vznikl na jejím dvoře. Železnobrodská sklářská škola v roce 1930 slavila desetileté výročí svého vzniku a na výstavě se prezentovala pracemi svých žáků i autorskou tvorbou pedagogů. Sklářské části výstavy se zúčastnily všechny československé sklářské školy, odborné sklářské ústavy v Hradci Králové a Jablonci nad Nisou, Pojizerský ústav, Hospodářský svaz sklářských průmyslníků v Praze a sedmdesát sklářských firem z celé republiky. Mimo sklo se na výstavě představily desítky výrobců průmyslových, zemědělských a dalších strojů. Výstavu doprovázely různé kulturní akce, divadla, koncerty, sjezdy spolků i politických stran. Každý den hrála dechová hudba, dvakrát týdně dokonce vojenská hudba z Liberce. Výstavu, i přes srpnovou povodeň, navštívilo 155 131 osob.