Učitelé po škole II.

Galerie Vlastimila Rady (1. část) a Městské muzeum (2. část)
Termín výstavy: 5. 9. – 25. 10. 2020
Vernisáž: 4. 9. 2020, v 17.00 hodin v galerii Vl. Rady

U příležitosti 100. výročí založení sklářské školy pořádá Městské muzeum ve
spolupráci s Klubem sklářské školy, z. s. výstavu Učitelé po škole II.

Jedná se o výstavu tvorby pedagogů, kteří ve škole v minulosti působili,
anebo stále působí, a svou učitelskou praxi kombinují s vlastní uměleckou
činností. Vystavené artefakty představují nejrůznější techniky zpracování
skla – v broušeném, rytém a malovaném skle, skleněné tavené plastice,
špercích či bižuterii nebo hutně tvarovaném skle. Výstava zahrnuje také
malbu, grafiku a produktový design. Z prostorových důvodů je
výstava rozdělena do dvou částí. Ve stálé expozici Městského muzea jsou
vystavena díla pedagogů působících ve škole v minulosti. K účasti na výstavě
instalované v městské galerii byli pozvaní pedagogové-výtvarníci a
také někteří jejich kolegové – dílenští učitelé, jejichž výtvarná tvorba přesáhla
rámec běžného řemesla.