Výstava Ivana Kantůrková – In memoriam 3

 

od 27. září do 27. listopadu 2022 v národopisné expozici na Bělišti

 

Vernisáž výstavy proběhla v prostorách kaple sv. Jana Nepomuckého Na Poušti v neděli 11. září 2022 v rámci benefičního koncertu. Výstava představí autorčiny ilustrace k veršům Paula Éluarda.

 

 

Ivana Kantůrková se narodila 17. ledna 1960 v Praze. Svůj výtvarný talent rozvíjela od dětství. Navštěvovala Lidovou školu umění v Praze, výtvarný obor pod vedením akademické malířky Věry Steckerové. Po ukončení základní školy v roce 1975 nastoupila na Střední odbornou školu výtvarnou v Praze na Hollarově náměstí, kde studovala čtyři roky pod výtvarným vedením akademického malíře prof. F. Říhy a dalších. Od roku 1979 až do své smrti v roce 1984 studovala na Akademii výtvarných umění v ateliéru grafických technik profesora Ladislava Čepeláka. Její umělecká tvorba se soustřeďovala zejména na studijní úkoly v oboru volné grafiky a ilustrace. K ilustracím přistupovala teprve po důkladném prostudování vybraného díla. V roce 1980 ilustrovala pro Západočeské nakladatelství knihu Františka Frýdy „Hořký úděl!. Koncem roku 1981 se v jejích pracích objevují náměty inspirované indickými epickými básněmi Mahábharatam a Rámájanam. S využitím techniky kvaše, akvarelu a perokresby úspěšně ilustrovala dílo francouzského básníka Paula Éluarda. V říjnu 1983 začala připravovat rozsáhlý cyklus „Máj“, jímž chtěla v roce 1986 připomenout 150 let od smrti K. H. Máchy a 150 let od prvního vydání Máje. Od roku 1978 byla členkou SSPE (Spolek sběratelů a přátel exlibris), se sběrateli v Evropě i v zámoří korespondovala ve třech světových jazycích. Když nepočítáme první exlibris, které si Ivana Kantůrková udělala v dřevorytu pro své knížky, když jí bylo 12 let, pak na začátku její tvorby jsou lístky vytvořené sítotiskem. K této technice ji přivedl prof. Kaiser ve svých vyučovacích hodinách. Později se věnovala výhradně technice leptu a suché jehly, v níž je provedena většina jejích exlibris.

Zúčastnila se úspěšně množství výstav a soutěží u nás i v zahraničí. V roce 1981 se na mezinárodní soutěži exlibris v belgickém Sint-Niklaasu umístila na prvním místě v kategorii mladých výtvarníků a za exlibris „Vlk a beránek“, které bylo inspirováno La Fontainovými bajkami, získala cenu absolventů Athenea. V celkové klasifikaci se mezi 304 tvůrci grafiky z 20 zemí umístila na 8. místě. V roce 1984 získala medaili na výstavě exlibris v Malborku. V Železném Brodě trávila volný čas v domě rodičů své matky, kde pracovala ve vlastním ateliéru. Její práce jsou technicky náročné, námětově i obsahově velice bohaté. Během svého krátkého života dokázala vytvořit veliké množství maleb, kreseb, grafiky, ilustrací a exlibris. 7. dubna 1984, rok před promocí na Akademii výtvarných umění, tragicky opustila tento svět.