Spojeno sklem! Connected by Glass!
Město Železný Brod a Městské muzeum v Železném Brodě uspělo s žádostí o grant na projekt „Spojeno sklem!“ z Fondů EHP a Norska. Účelem projektu je posílit správu kulturního dědictví prostřednictvím revitalizace objektu muzea za účelem zajištění optimální ochrany sbírkových předmětů a vytvoření inovativního způsobu jejich prezentace, a prostřednictvím dalších aktivit, které povedou k posílení bilaterální spolupráce a rozvoji regionu. Celková výše prostředků poskytnutá z Fondů EHP a Norska činí 28 166 983 Kč. https://www.eeagrants.cz/
 
Projekt začal 1.4.2021 a skončí 30.4.2024.
 
V ČEM PROJEKT SPOČÍVÁ?
 
Nová expozice a digitalizace
Nejviditelnější částí projektu je vybudování nové, moderní a interaktivní expozice a renovace zázemí pro návštěvníky. Z tohoto důvodu bude muzeum na podzim 2021 uzavřeno a zpřístupněno bude v polovině roku 2023. Modernizace našeho muzea bude spočívat i v digitalizaci. Značnou část sbírkových předmětů zdigitalizujeme a umístíme na portál e-sbírky. Novou expozici zdigitalizujeme a v podobě virtuální prohlídky umístíme na naše webové stránky. Součástí projektu je odborné zpracování sbírky historického skla.
 
        
 
Mezinárodní sympozium Letní sklářská dílna
Letní sklářská dílna, která se koná za spolupráce našeho muzea, Střední uměleckoprůmyslové školy, Města Železného Brodu a firmy Detesk, je mezi uměleckými skláři prestižní záležitost. Sympozia se každoročně účastnili čtyři vybraní umělci. Díky projektu se budou v letech 2021, 2022 a 2023 sympozia účastnit vždy dvě norské sklářské výtvarnice. Sympozium se tak stane ještě prestižnější. Navíc navážeme úzké vztahy s norskou sklářkou komunitou. Mezinárodní spolupráce zviditelní fenomén uměleckého železnobrodského sklářství.
 
            
 
Putování po stopách skřítka Střípka
Naše muzeum svým zaměřením podporuje zachování a rozvoj sklářské tradice. Z tohoto důvodů jsme do projektu zahrnuli i rodinou hru „Putování po stopách skřítka Střípka“, kterou dosud realizovalo IKS Železný Brod. Spolupráce s IKS Železný Brod, místními sklářskými podnikateli a dalšími subjekty zapojenými do projektu jistě přispěje k socioekonomickému rozvoji města, i k budování hodnotného a trvalého dialogu mezi subjekty zaměřenými na sklářskou tematiku.
 

 
Romové a sklo
Cílem našeho muzea je odborně zpracovat a reflektovat fenomén železnobrodské sklářství, což zahrnuje širokou škálu dílčích výzkumů. Proto se muzeum rozhodlo zachytit podíl místní romské komunity na procesu místního sklářství. Zrealizujeme výzkum na téma „Romové a sklo“, jehož výsledek bude součástí nové expozice muzea. Naše muzeum ve spolupráci s Muzeem romské kultury uspořádá výstavu obrazů umělce Rudolfa Dzurka, který ve své tvorbě využíval barevnou skleněnou drť. S cílem zapojit místní romskou komunitu do odkazu sklářství zorganizuje muzeum v rámci projektu tři workshopy se sklářskou tematikou pro romské děti.
 
      
 
Výstup výzkumu Železnobrodští Romové a sklo ZDE
 
V čem spočívá kouzlo projektu?
 
Ve spolupráci!
 
Organizační struktura projektu Spojeno sklem!