Zvolte jazyk

Sklo

Podsbírka skla (signatura S, 4781 inventárních čísel k 12/2022) dokumentuje sklářskou výrobu v Železném Brodě a nejbližším okolí. Nejvýznamnějšími částmi podsbírky jsou celky, které představují produkci železnobrodské sklářské školy, meziválečných výrobců a někdejšího národního podniku Železnobrodské sklo.

Podsbírka skla se začala formovat až v roce 1950, kdy n. p. Železnobrodské sklo daroval do sbírek muzea kolekci výrobků místních sklářských firem (Vele, Halama, Pastrnek, Lejsek, Hloušek), v té době již znárodněných a začleněných do tohoto podniku. Do podsbírky byl dále zařazen větší soubor historického skla, pocházející z období 19. a počátku 20. století, který byl součástí historických sbírek muzea. Na sklonku 60. let byla podsbírka doplněna o unikátní rozsáhlou kolekci prací žáků a profesorů železnobrodské sklářské školy, která pokrývá činnost školy v letech 1920–1960 (práce A. Meteláka, J. Brychty, Z. Juny, M. Janků, O. Žáka, L. Přenosila, S. Libenského…). V průběhu 60. a 70. let daroval národní podnik Železnobrodské sklo tehdy Národopisnému muzeu kolekci hutně tvarovaného, rytého či broušeného skla a figurek od renomovaných výtvarníků M. Klingera, J. Tocksteina, M. a V. Plátka, A. Drobníka, J. Brychtové a S. Libenského. Od 70. let nebyla podsbírka soustavněji doplňována, protože v této době bylo muzeum profilováno především jako národopisné, a tak nebyla zdejší sklářské tvorbě věnována dostatečná pozornost. Tento stav se začal postupně zlepšovat až od 90. let 20. století, kdy bylo Národopisné muzeum horního Pojizeří přetransformováno zpět na Městské muzeum a připravilo novou expozici věnovanou sklářské výrobě na Železnobrodsku. V důsledku toho začalo soustavnější doplňování sbírek.

Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Sbírka skla
Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec