Zvolte jazyk

Archeologie

Archeologická podsbírka (signatura A, 149 inventárních čísel k 12/2022) pochází z historických fondů muzea. Její jádro tvoří pozůstatek amatérské archeologické činnosti majitele Návarovského panství Ing. Viléma Vaníčka (1875–1961), který ve 30. a 40. letech 20. století prováděl spolu s dalšími spolupracovníky archeologické průzkumy domnělých kamenných mohyl a hrobek na lokalitách na Železnobrodsku a Vysocku (Zlatá Olešnice, Sklenařice, Kozákov, Stanové, Sklenařice…) a také hradu Návarova. Větší část svých archeologických sbírek Vaníček věnoval železnobrodskému muzeu a další část jeho vykopávek se nachází ve sbírkách muzea ve Vysokém nad Jizerou. Nejvýznamnější součástí tohoto souboru je kolekce pozdně gotických a raně renesančních kachlů, pocházejících z hradu Návarova. Vaníčkova sbírka tvoří hlavní část archeologické sbírky Městského muzea. Další část je tvořena náhodnými sběry bez dalšího určení nálezových okolností. Spíše kuriozitou archeologické podsbírky je Etruská dvoudílná bronzová spona ze 7. tisíciletí před Kristem.

Městské muzeum není pracovištěm pověřeným k provádění archeologického výzkumu, proto se archeologická podsbírka dále systematicky nedoplňuje. Pro region Železnobrodska vykonává archeologický dozor Severočeské muzeum v Liberci.

Sbírka Archeologie
Sbírka Archeologie
Sbírka Archeologie
Sbírka Archeologie
Sbírka Archeologie
Sbírka Archeologie
Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec