Zvolte jazyk

Pour Féliciter 2024

PF 2024

Roku 2023 jsme čelili značným výzvám. Naše muzeum procházelo důkladnou rekonstrukcí interiéru, která nyní směřuje ke svému závěru. Jsme rádi, že jsme tuto náročnou etapu zvládli s úspěchem, a i díky vaší podpoře. Chceme vám tímto poděkovat za trpělivost a věrnost, kterou jste nám projevovali během tohoto náročného období.

 

Těšíme se na setkání s vámi na slavnostním otevření muzea, které se uskuteční dne 1. března 2024 od 17.00 hodin. Přijďte s námi slavit dokončení této fáze projektu Spojeno sklem!

 

Přejeme vám klidné a radostné Vánoce a těšíme se na setkání v nově zrekonstruovaném muzeu!

 

S úctou, muzejníci

 

Expozice PF 2024
Jednací místnost pf 2024
Prodejna PF 2024

Vánoční trhy na Bělišti 2023

 

Tradiční prodejní akce s kulturním programem probíhala od čtvrtka 30. listopadu do neděle 3. prosince 2023 v čase od 10.00 do 17.00.

Od čtvrtka do neděle předváděla paní Karla Srbová zdobení svých Jílovských perníčků, se kterými získala značku Regionální produkt Jizerské hory. Svou řemeslnou zručnost předvedli při výrobě vánočních ozdob, patchworku a paličkované krajky také paní Stáňa Mlejnková, Alena Matějková a Věra Poláková. V pátek vystoupili žáci swingového orchestru Základní umělecké školy. Mladí umělci se svými dechovými nástroji předvedi skladby nastudované pod vedením učitele Rudy Müllera. Rodinné centrum Andílek připravilo před domem adventní spirálu, kterou v sobotu večer svými vlastnoručně vyrobenými svícínky rozsvítili dětští návštěvníci. A samozřejmě v neděli byla i pohádka. Na půdě Běliště sehrál loutkář Ruda Hancvencl pásmo klasických pohádek v moderní úpravě nazvané „V jednom lese, v jednom domku“. Dětským návštěvníkům se po celou dobu konání trhů se svými tvůrčími dílničkami věnovalo Středisko volného času Mozaika a rodinné centrum Andílek. Nechyběl tradiční Bělišťák a vánoční pochoutky. Děkujeme za návštěvu a budeme se opět těšit na Velikonoční Jarmark!

fotografie ze smutecniho vence
detail smutecniho vence
detail smutecniho vence II

Jana Kasalová st. - Grafika, exlibris

Od června do srpna 2023 proběhla v národopisné expozici na Bělišti výstava, která představila průřez tvorby Jany Kasalové st. Zahájena byla 20. května 2023 v kapli sv. Jana Nepomuckého v rámci tradiční svatojánské pouti. 

Jana Kasalová (*1947) je absolventkou sklářské školy v Železném Brodě a pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, oboru výtvarná výchova. Celý život se věnovala pedagogické činnosti, do roku 2017 vedla výtvarný obor v místní ZUŠ. Pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí. Na výstavě představila ukázky své tvorby – grafické listy – barevné suché jehly a výběr exlibris.

 

 

Volha

Na Vapence

Mapa Brodec

Brodec 2

Schránky skleněné paměti

 

Výstava představila doposud neznámé historické sklo ze sbírek Městského muzea. Byla jedinečnou příležitostí pro milovníky umění, historie a sklářského řemesla, aby se prostřednictvím užitných, svátečních i uměleckých děl ponořili do fascinujícího světa skla a objevovali jeho neuvěřitelné bohatství a rozmanitost. Sbírka byla po dlouhých letech odborně zpracována PhDr. Jitkou Lněničkovou v rámci projektu Spojeno sklem! Na výstavě byly prezentovány doposud skryté klenoty a zajímavosti ze sbírky skla. 

Vernisáž výstavy proběhla v pátek 1. září v 17.00 v Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě. Úvodní slovo měla PhDr. Jitka Lněničková.

 

historické stříbřené sklo
detail flakonu
upomínkový lázeňský pohárek

Letní sklářská dílna 2023

 

Sklářské sympozium Letní sklářská dílna vytváří již dvanáctým rokem platformu pro kreativní dialog a sdílení know-how v oblasti uměleckého skla. Principem i cílem sympozia je posilování spolupráce mezi tvůrci, kteří vzájemně debatují o aktuálních tématech, realizují své výtvarné idee, získávají a vyměňují si zkušenosti. Během několika málo dní umělci pracují na svých dílech ve zdejší sklářské škole. Tato díla vznikají také díky dovednostem uměleckých řemeslníků – sklářských mistrů a brusičů, kteří se na realizaci významnou mírou podílejí.

Organizátoři 12. ročníku letos přivítali celkem sedm účastníků. Sympozium se konalo v mezinárodním formátu, protože dvě umělkyně přicestovaly z Norska. Do tohoto projektu se již pošesté zapojila firma Detesk, která opět vytvořila technologické a materiálové zázemí pro jednoho ze sedmi účastníků.

Dny lidové architektury 2023

Láska od Mohelky

O víkendu 22. a 23. července proběhl další ročník Dnů lidové architektury Libereckého kraje. Běliště se do něj připojilo i letos a díky finanční a mediální podpoře Krajského úřadu Libereckého kraje mohl proběhnout krásný kulturní program. Sobotní představení Hodkovického amatérského divadla, jehož herci se dostavili na místo s dvouhodinovým předstihem, aby navnímali prostor před domem, diváky přeneslo do světa, kde dobro vítězí nad zlem. Paní Hana Kristelová a Štěpánka Kurfiřtová odpovídaly na dotazy zvědavých zájemců o barvířské a brusičské řemeslo. V neděli proběhl program připravený Lenkou Hřibovou ze spolku Semínko země, zaměřený na rodiny s dětmi. Děti si mohly vyzkoušet mletí obilí na mlýnku, chůzi na chůdách, zatloukání hřebíčků, honění obruče, praní prádla na valše, barvení plátna kvítky nebo vyrobit skřítka z přírodních materiálů či lodičku z kůry. Celkem v těchto dvou dnech navštívilo muzeum cca 250 osob. Děkujeme všem za vytvoření báječné atmosféry a těšíme se na další ročníky.

 

fotografie ze smutecniho vence
detail smutecniho vence
detail smutecniho vence II

Lidová architektura ve fotografiích Petra Matouška

 

Aktuálně na Bělišti (do 2. června) probíhá výstava fotografií dokumentujících lidovou architekturu Turnovska a Českodubska zachycenou ve 20. a 30. letech 20. století známým fotografem Petrem Matouškem (1867–1951). Tento druh fotografie je důležitým nástrojem pro dokumentování etnografických a kulturních aspektů našeho národního dědictví, jako je právě lidová architektura. Snímky zachycují konkrétní stavby, a také ukazují, jak se lidová architektura vyvíjela a jaký vliv měla na společnost. Fotografie tedy slouží jako cenný pramen pro studium naší historie a kulturní identity. Výstava je tak skvělou příležitostí pro všechny, kteří chtějí prozkoumat a porozumět této důležité části našeho kulturního dědictví.

 

Volha

Na Vapence

Mapa Brodec

Brodec 2

Sthodo la skľenčinatar – Poskládáno ze skla

Sthodo la skľenčinatar – Poskládáno ze skla

Městská galerie Vlastimila Rady v Železném Brodě

3. 9.– 2 .10. 2022

 

Rudolf Dzurko

(1. 7. 1941 – 23. 6. 2013)

Tvorba Rudolfa Dzurka byla skutečně autentická. Výstava Sthodo la skľenčinatar byla lehkým letmým nahlédnutím do Dzurkova velkého díla plného soch a obrazů. Nahlédnout do Dzurkova života je pro porozumění jeho dílu klíčové. Jeho tvorbu je nutné vnímat v širším kontextu. Všechny jeho obrazy a sochy byly odrazem jeho života. Reflektovaly zlomové události v jeho životě a zachycovaly svět, který ho obklopoval a svět, který prožíval. Jeho obrazy jsou plné skutečných lidí, nikoliv mytických postav z romského folkloru, ale lidí z masa a krve a jejich často bolestivého osudu.

Strana 1 z 2

Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec