Zvolte jazyk

Exponát měsíce

9/2023: David Valner, Objekt, LSD 2012

 

Máme za sebou dvanáctý ročník sklářského sympozia, a tak je na místě si exponátem měsíce připomenout vůbec první sympozium, které se uskutečnilo v září 2012. Sympozia se zúčastnili výtvarníci Kateřina Handlová, Jakub Petr, David Valner, Václav Řezáč, Ondřej Strnadel, Zuzana Kynčlová, Gizela Šabóková a Ivana Šrámková. Všichni, až na čestného hosta Ondřeje Strnadela, jsou absolventy zdejší sklářské školy. Prestiž a kvalitu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské dokazují i pracovní úspěchy těchto absolventů.

Tématem prvního sklářského sympozia byl „Prostřený stůl“. Sympozisté k tomuto tématu přistupovali různě. Exponát měsíce, který vzoroval David Valner, ukazuje, jak atraktivně lze dané téma uchopit. Uměleckou vizi Davida Valnera zhotovili Jaroslav Bukovský a Lukáš Šulc. Sbírka muzea byla obohacena o čtyři objekty Davida Valnera, které vznikly během sklářského sympozia LSD 2012.

8/2023: Váza s motivem léta

 

Autorem této křišťálové tenkostěnné vázy ve tvaru kalicha je Jindřich Tockstein. Váza byla vyrobena v roce 1938. Stěna nad dnem je do výše 4 cm zdobena elegantním kolmým měkkým výbrusem. Hlavní dekor vázy představuje rytina s námětem Léta. V jejím středu je vyobrazena nahá žena mezi obláčky, a okolo ní jsou drobné scény, zobrazující žence sklízející obilí a ženu vázající snopy. Každý detail vytváří jedinečný a poutavý obraz tohoto uměleckého díla. Váza precizně a citlivě zpracoval Miroslav Plátek. Její rozměry jsou výška 21,2 cm a průměr 12,4 cm.

Jindřich Tockstein (1914-1975) byl výjimečnou osobností českého umění. Jako rytec skla, grafik a malíř se proslavil svou nekonvenční a bohémskou povahou. Narodil se v Železném Brodě a po absolvování železnobrodské sklářské školy pokračoval ve studiu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Brzy však začal rozvíjet své vlastní umělecké techniky a naučil se samostatně kreslit, malovat a rýt sklo. Jeho návrhy a rytiny na sklo získaly uznání a staly se oblíbenými nejen v Československu, ale i v zahraničí. Kromě svých sklářských děl se věnoval i malbě a grafice. Přestože jeho život byl plný překážek, jeho umělecký vliv přetrval a ovlivňoval další generace umělců a studentů sklářských škol až do devadesátých let. Jindřich Tockstein tak zanechal nezapomenutelnou stopu v českém umění.

7/2023: Pečetidlo sdruženého cechu kovářů

 

Cechovní pečetidla představují vzácné historické artefakty, které nám umožňují nahlédnout do bohatého dědictví a tradic řemeslného cechu. Jedním z výmluvných příkladů je pečetidlo sdruženého cechu kovářů, které nám odkrývá nejen jedinečné prvky heraldiky, ale i významné místo, které cechy zaujímaly v minulosti.

Exponát měsíce června tvoří soubor čtyř černobílých fotografií, které zachycují autentické momentky z Železnobrodského jarmarku. Každá z nich nám otevírá okno do minulosti a umožňuje nám procházet se ulicemi a atmosférou tohoto specifického období.

Pečetidlo sdruženého cechu kovářů je vyrobeno z železa a disponuje rukojetí pro pohodlné používání. Na jeho středu naleznete znak cechu, který je rozdělen do čtyř polí. Těmito symboly jsou podkova, kolo, zkřížené dva klíče a dva zkřížené meče. Nad znakem je umístěn letopočet 1707, což nás přenáší do doby vzniku tohoto pečetidla. Okolo znaku najdeme nečitelný nápis "INSIGEL DER SCHMI", což v němčině znamená "Pečetidlo kovářského cechu". Dále jsou uvedena jména města "D. STADT EISEN BROD", které odkazuje na město Železný Brod jako na místo působení cechu.

6/2023: Jarmark v 70tých letech

 

Exponát měsíce tentokrát představuje vzácný pohled do minulosti Železnobrodského jarmarku v 70. letech 20. století. Jarmark s sebou nese bohatou tradici, která se váže na jarmareční právo, a je tak neodmyslitelnou součástí místní historie.

Exponát měsíce června tvoří soubor čtyř černobílých fotografií, které zachycují autentické momentky z Železnobrodského jarmarku. Každá z nich nám otevírá okno do minulosti a umožňuje nám procházet se ulicemi a atmosférou tohoto specifického období.

První fotografie nás zavede k zídkám u potoku Žernovníku, kde se před námi objevuje starší žena v šatech a se šátkem na hlavě. S úsměvem pózuje u stánku. Za ní stojí dům čp. 143, který dnes již neexistuje.

5/2023: Smuteční věnec

 

Krásný smuteční věnec je vytvořen z barevného šmelce navlečeného na mosazném drátku. Ze šmelce jsou vytvořené různé květiny. Můžeme identifikovat růže, macešky, nebo třeba i kopretiny. Základ věnce tvoří krajka z bílého šmelce.

Květiny tvoří orámování fotografie mladého muže uprostřed věnce. Muž na fotografii je Jaroslav Holub. Nad fotografií je nápis z modrého šmelce „VĚNOVÁNO OD RODIČŮ“.

O Jaroslavu Holubovi se více dozvídáme z „Historie popisných čísel Vrátu“ od Petra Hořeního, který na svého přítele Jaroslava vzpomíná: „Mnohou pěknou chvíli jsem s ním prožil u šachu, v Sokole, u zábav doma i v okolí a něco i v první světové válce. Byl temperamentní, při tom však spravedlivý, poctivý, pracovitý, dobrý člověk a upřímný přítel, což nejlépe jsem si mohl ověřiti při společné vojenské službě u 74 pěšího rakouského pluku ve frontě válečné u Brodů a Počajeva za bývalou rakouskou Haliči.“

4/2023: Lázeňská číška

Exponát měsíce | 2/2023: Lázeňská číška | Muzeum Železný Brod

Naše muzeum spravuje sbírku historického skla. V průběhu roku 2022 byla tato sbírka odborně zpracována PhDr. Jitkou Lněničkovou, která je skutečným expertem v oboru historického skla. Exponát měsíce je součástí této nově zpracované sbírky.

Lázeňská číška pochází z přelomu čtyřicátých a padesátých let 19. století a je ukázkou lázeňského skla ve stylu druhého rokoka. Polotovar, tj. samotná číška bez dekoru, pochází z některé ze šumavských skláren. Jedná se o sklo foukané do dřevěné formy. Než opustila číška šumavskou sklárnu, byla ještě brusičsky zušlechtěna. Další zušlechtění bylo provedeno již v nějaké dílně v Severních Čechách.

Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec