Zvolte jazyk

Spojeno sklem! Connected by Glass!

Město Železný Brod a Městské muzeum v Železném Brodě realizuje projekt „Spojeno sklem!“ financovaný z fondů EHP a Norska. Účelem projektu je posílit správu kulturního dědictví prostřednictvím revitalizace objektu muzea za účelem zajištění optimální ochrany sbírkových předmětů a vytvoření inovativního způsobu jejich prezentace a prostřednictvím dalších aktivit, které povedou k posílení bilaterální spolupráce a rozvoji regionu. Celková výše prostředků poskytnutá z fondů EHP a Norska činí 28 166 983 Kč. https://www.eeagrants.cz/

Projekt začal 1. 4. 2021 a skončí 30. 4. 2024.

V ČEM PROJEKT SPOČÍVÁ?

Nová expozice a digitalizace

Nejviditelnější částí projektu je vybudování nové, moderní a interaktivní expozice a renovace zázemí pro návštěvníky. Z tohoto důvodu bude muzeum v roce 2023 uzavřeno. Modernizace našeho muzea bude spočívat i v digitalizaci. Značnou část sbírkových předmětů zdigitalizujeme a umístíme na portál e-sbírky. Novou expozici zdigitalizujeme a v podobě virtuální prohlídky umístíme na naše webové stránky. Součástí projektu je i odborné zpracování sbírky historického skla.

Spojeno sklem

Spojeno sklem

Mezinárodní sympozium Letní sklářská dílna

Letní sklářská dílna, která se koná za spolupráce našeho muzea, Střední uměleckoprůmyslové školy, Města Železného Brodu a firmy Detesk, je mezi uměleckými skláři prestižní záležitostí. Sympozia se každoročně účastní čtyři vybraní umělci. Díky projektu se budou v letech 2021, 2022 a 2023 sympozia účastnit vždy dvě norské sklářské výtvarnice. Sympozium se tak stane ještě prestižnějším a pomůže navázat úzké vztahy s norskou sklářskou komunitou. Mezinárodní spolupráce zviditelní fenomén uměleckého železnobrodského sklářství.

Spojeno sklem

Spojeno sklem

Spojeno sklem

Spojeno sklem

Putování po stopách skřítka Střípka

LOG aktualne to nejlepsi 1Naše muzeum svým zaměřením podporuje zachování a rozvoj sklářské tradice. Z tohoto důvodu jsme do projektu zahrnuli i rodinou hru „Putování po stopách skřítka Střípka“, kterou dosud realizovalo IKS Železný Brod. Spolupráce s IKS Železný Brod, místními sklářskými podnikateli a dalšími subjekty zapojenými do projektu jistě přispěje k socioekonomickému rozvoji města, i k budování hodnotného a trvalého dialogu mezi subjekty zaměřenými na sklářskou tematiku.

 

Romové a sklo

Cílem našeho muzea je odborně zpracovat a reflektovat fenomén železnobrodského sklářství, což zahrnuje širokou škálu dílčích výzkumů. Proto jsme se rozhodli zmapovat podíl a roli místní romské komunity v místní sklářské výrobě. Zrealizovali jsme výzkum na téma „Romové a sklo“, jehož výsledek bude součástí nové expozice muzea. Naše muzeum ve spolupráci s Muzeem romské kultury uspořádalo výstavu obrazů umělce Rudolfa Dzurka, který ve své tvorbě využíval barevnou skleněnou drť. S cílem zapojit místní romskou komunitu do odkazu sklářství zorganizovalo muzeum v rámci projektu tři workshopy se sklářskou tématikou pro romské děti.

Spojeno sklem

Spojeno sklem

Spojeno sklem


Výstup výzkumu Železnobrodští Romové a sklo ZDE

V čem spočívá kouzlo projektu?

Ve spolupráci!

Organizační struktura projektu Spojeno sklem!

Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec