Zvolte jazyk

LSD 2022 part two Siebke - Johannessen - Aas

Letošního mezinárodního symposia se díky dotaci z fondů EHP a Norska mohly zúčastnit i tři norské sklářské výtvarnice Jeanne Sophie Aas, Ida Siebke a Kjersti Johannessen, které spolu se slovenským výtvarníkem Palo Machem, Jaroslavem Bejvlem a Marianem Volrábem tvořili v huti železnobrodské sklářské školy (LSD 2022 part one kanálu Městské muzeum v Železném Brodě @mestskemuzeumvzeleznembrode. Sedmý symposista Tomáš Košťál zrealizoval svůj návrh díky sklářským mistrům ve firmě Detesk, která je již pátým rokem partnerem symposia. Úchvatná umělecká sklářská díla vznikají díky spolupráci Městského muzea a Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. 

Three Norwegian glass artists Jeanne Sophie Aas, Ida Siebke and Kjersti Johannessen, who together with the Slovak artist Palo Mach, Jaroslav Bejvl and Marian Volráb, were able to participate in this year's international symposium, thanks to a subsidy from the EEA and Norway funds (LSD 2022 part one of the channel City Museum in Železné Brod @mestskemuzeumvzeleznembrod8868 . The seventh symposium participant, Tomáš Košťál, realized his proposal thanks to the glass masters at the company Detesk, which is already a partner of the symposium for the fifth year. Breathtaking artistic glass works are created thanks to the cooperation of the Municipal Museum and the Secondary School of Glass Arts in Železné Brod.

Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec